HTML5 routing в Angular.js

Наскоро ми се наложи да използвам HTML5 routing в Angular.js и най-главният проблем който имах е конфигурацията на Node.js сървъра, тоест да прехвърля стандартна REST заявка не към Node.js т.е сървъра, а към Angular.js и съответно да бъде обработена от него. Аз направих следното за всички заявки, Node.js да ги праща към Angular.js, на помощ тук идва метода all.

app.all("/*", function (req, res) {
    res.render("index");
});
{% endhighlight %} 

Съответно след конфигурация на Node.js приложението, вече без проблем можем да използваме HTML5 routing в Angular.js.