• 3 Posts tagged with Windows

  • Квантови компютри и Q#

    Microsoft съобщи новината за работа по нов език за програмиране, който ще бъде използван специално за програмиране на квантовото изчисление наречен Q#. Главната им цел в крайна сметка да създаде пълен софтуерен стек, който ще даде възможност за
  • IIS и ASP.NET на Windows 10 с Docker

    Ако използвате Windows 10 Pro или Windows 10 Enterprise, тогава без проблем можем да използваме Windows Nano Server и Windows Server Core, без да създаваме виртуална машина с Windows Server 2016, ние ще използваме IIS върху Windows Server Core
  • Как управлявам Hyper-V платформата?

    В моята практика понягога ми се налага да използвам както Hyper-V за Windows Phone, така и VirtualBox в комбинация с Genymtion за Android. В някои от случаите, в които съм използал VirtualBox ми се е случвало да имам проблеми със зареждането на
Ivan Ivanov profile picture
Ivan Ivanov

I have many years experience of technical backhround as web developer with solid experience with .NET Platform and Node.js Stack. I develop my interests in Back-End development with ASP.NET Stack and DevOps development using Docker and Kubernetes, usually I using Linux for my development wokstation.